Promotieregels

Er zijn twee groepen:

  1. Optimist Groen (de oude Optimist C groep)
  2. Optimist (de oude Optimist A en B groep)

Binnen de Optimist is een apart Benjamin-klassement voor jongere en minder ervaren kinderen, zodat deze ook kans houden op het winnen van een prijs. Een Benjamin is een zeiler of zeilster die aan het einde van het kalenderjaar de leeftijd heeft van 11 jaar of jonger.

Voor promotie van Optimist Groen naar Optimist geldt:

  • Promotie wordt bepaald op basis van het eindklassement van de (Voorjaars)Combi;
  • Een derde van het aantal Optimist Groen-zeilers dat minimaal de helft van alle Combi-wedstrijden heeft gezeild (afgerond naar boven), promoveert verplicht;
  • Zeilers kunnen maximaal twee jaar in Optimist Groen deelnemen, waarna zij automatisch een Optimist-zeiler worden;
  • Een lijst van Optimist Groen-zeilers die verplicht promoveren wordt bekend gemaakt bij de uitreiking van de combi-totaalprijzen en/of op de website van de betreffende Combiregio gepubliceerd;
  • Promotie gaat in op 1 september van dat jaar;
  • Zeilers varen de Landelijke Combifinale in de klasse waarin zij de Voorjaarscombi hebben gevaren;
  • Uitzonderingen: Een zeiler die vooraf schriftelijke toestemming heeft gekregen van het bestuur van de betreffende Combi-regio.